• en

איילת דוביצקי

מנהלת שיווק

פרופיל

איילת משמשת כמנהלת תחום השיווק במשרד.


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

ישראל, 2014

השכלה

תואר ראשון במשפטים (.LL.Bׁׂׂׂׂ), אוניברסיטת תל אביב, 2013

ניסיון קודם

עורכת דין, משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'.
עורכת דין, משרד מ. פירון ושות', 2014-2015.
מתמחה, משרד מ. פירון ושות', 2013-2014.
טרום מתמחה, המחלקה המשפטית קבוצת "תנובה", 2012-2013.

שפות

עברית, אנגלית