• en

אירינה (איריס) קושל

עורכת דין

פרופיל

אירינה (איריס) קושל הינה עורכת דין במחלקה המסחרית, מחלקת המיזוגים והרכישות וכן במחלקת שוק ההון ונירות ערך.

איריס מתמחה בניירות ערך ושוק ההון, דיני חברות ומשפט מסחרי, מימון חברות, עסקאות מיזוגים ורכישות, וכן ברגולציה של שוק ההון ושירותים פיננסיים.

איריס מעניקה ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים פרטיים וציבוריים בפעילותם השוטפת, במגוון נושאים תאגידיים ומסחריים, לצד היבטים של דיני חברות וניירות ערך ורגולציה של שוק ההון (לרבות תהליכי הנפקה של ניירות ערך לציבור וגיוסי הון פרטיים, מיזוגים ורכישות והליכי רה-ארגון בחברות). כמו כן, איריס מעניקה ייעוץ במגוון נושאים הנוגעים לפעילותם של תאגידים הפועלים בסקטור הפיננסי, לרבות רגולציה של גופים מוסדיים ותאגידים בנקאיים.


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

ישראל, 2013

השכלה

תואר ראשון במשפטים (LL.B), הקריה האקדמית אונו, ישראל, 2012
תואר ראשון (B.A), ספרות אנגלית ומדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב, 2006

שפות

עברית, אנגלית, רוסית