• en

גיא בורנשטיין

עורך דין בכיר

פרופיל

ייצוג תאגידים מקומיים ובינלאומיים בפרויקטים של אנרגיה ותשתיות המבוצעים על ידן בישראל ומחוצה לה, ליווי עסקאות לרכישת חשמל מוזל מיצרני חשמל פרטיים, הסבת מפעלים ורכישת גז טבעי, ליווי מיזמי אנרגיה בטכנולוגיה קונבנציונאלית, קוגנרציה וכן אנרגיה מתחדשת לאורך המיזם (הנפקת רישיונות, עריכת הסכמי הקמה (EPC), הסכמי תפעול ותחזוקה (O&M), ייצוג תאגידים ויזמים מול גופים רגולטוריים רלוונטיים וייצוג תאגידים במכרזי אנרגיה ותשתיות.

 

 


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

ישראל, 2011

השכלה

תואר ראשון במשפטים (.LL.B), אוניברסיטת בר אילן, ישראל 2010.
תואר ראשון במדעי החיים (.BS.c), אוניברסיטת בר אילן, ישראל 2010.
תואר שני במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת בר אילן, ישראל 2012.

ניסיון קודם

מחלקה מסחרית משרד ש.הורוביץ ושות' (2010-2018).

מחלקה משפטית חברת ישקר בע"מ (2018-2020).

שפות

עברית, אנגלית