• en

גל רוב

שותף

פרופיל

גל הוא שותף במחלקת האנרגיה והתשתיות במשרד.

תחומי עיסוקו כוללים, בין היתר, ייצוג תאגידים מקומיים ובינלאומיים בפרויקטים של אנרגיה ותשתיות המבוצעים על ידם בישראל ומחוצה לה, ליווי עסקאות רכישת חשמל מוזל מיצרני חשמל פרטיים, ליווי עסקאות של הסבת מפעלים ורכישת גז טבעי, ליווי מיזמי אנרגיה בטכנולוגיה קונבנציונאלית, קוגנרציה וכן אנרגיה מתחדשת לאורך המיזם (לרבות הנפקת רישיונות, עריכת הסכמי הקמה (EPC) והסכמי תפעול ותחזוקה (O&M)), הסכמי מיזוג ורכישה, מתן ייעוץ בתחום חיפושי הגז והנפט בישראל, ייצוג תאגידים ויזמים מול גופים רגולטוריים רלוונטיים וייצוג תאגידים במכרזי אנרגיה ותשתיות.


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

ישראל, 2012

השכלה

תואר ראשון (LL.B.) במשפטים וחטיבה מורחבת בניהול, אוניברסיטת תל אביב, 2011.
תואר שני (MBA) במנהל עסקים (התמחות במימון), המרכז הבינתחומי הרצליה, 2018

שפות

עברית, אנגלית