• en

ירון כהן

שותף

פרופיל

ירון הוא שותף במחלקת האנרגיה והתשתיות במשרד.

תחומי עיסוקו כוללים, בין היתר, ייצוג תאגידים מקומיים ובינלאומיים בפרויקטים של אנרגיה ותשתיות המבוצעים על ידם בישראל ומחוצה לה, ליווי מיזמי אנרגיה בטכנולוגיה קונבנציונאלית, קוגנרציה וכן אנרגיה מתחדשת לאורך המיזם (לרבות הנפקת רישיונות, עריכת הסכמי הקמה (EPC) והסכמי תפעול ותחזוקה (O&M)), הסכמי מיזוג ורכישה, ייצוג תאגידים ויזמים מול גופים רגולטוריים רלוונטיים וייצוג תאגידים במכרזי אנרגיה ותשתיות.

לקוחות המשרד מתארים את ירון כ:

"…an extremely professional lawyer with a unique understanding of project development and construction…"

(IFLR1000)


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

ניו-יורק, 2014
ישראל, 2008

השכלה

תואר שני (LL.M) במשפטים במסלול אנרגיה ומשפט סביבתי, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, ארה"ב, 2013.
תואר שני (LL.M) במשפטים במסלול מסחרי, אוניברסיטת תל אביב, 2007.
תואר ראשון (LL.B) במשפטים (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב, 2007 .

ניסיון קודם

עמית משפטי, Solar Energy Industries Association, וושינגטון די.סי, 2014-2013
עמית משפטי, American Wind Energy Association, וושינגטון די.סי, 2014-2013
עו"ד במחלקות ליטיגציה מסחרית ואיכות סביבה במשרד פרופ' יובל לוי ושות', 2012-2008

שפות

עברית, אנגלית