• en

נדב אולגן

שותף

פרופיל

נדב עומד לצד אורי בראש מחלקת האנרגיה והתשתיות במשרד, והינו בעל היכרות מעמיקה עם משק החשמל ומשק הגז הטבעי ובעל מומחיות ייחודית ברגולציה של תחומים אלו. נדב נחשב למוביל בכל הקשור לייצוג צרכני אנרגיה ובייצוג גופים במשק האנרגיה מול הרגולטורים השונים הפועלים בו.

תחומי עיסוקו כוללים, בין היתר, ייצוג תאגידים מקומיים ובינלאומיים בפרויקטים של אנרגיה ותשתיות המבוצעים על ידם בישראל ומחוצה לה, ליווי עסקאות רכישת חשמל מוזל מיצרני חשמל פרטיים, ליווי עסקאות של הסבת מפעלים ורכישת גז טבעי, ליווי מיזמי אנרגיה בטכנולוגיה קונבנציונאלית, קוגנרציה וכן אנרגיה מתחדשת לאורך המיזם (לרבות הנפקת רישיונות, עריכת הסכמי הקמה (EPC) והסכמי תפעול ותחזוקה (O&M)), הסכמי מיזוג ורכישה, מתן ייעוץ בתחום חיפושי הגז והנפט בישראל, ייצוג תאגידים ויזמים מול גופים רגולטוריים רלוונטיים וייצוג תאגידים במכרזי אנרגיה ותשתיות.

נדב מדורג על ידי מדריך הדירוגים הבינלאומי IFLR1000 כ-"Highly regarded".

לקוחותיו מתארים את נדב כ:

"…an excellent lawyer with thorough knowledge of the energy market's regulation, and he is resourceful in finding effective solutions to both commercial and regulatory issues." (IFLR1000)


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

ישראל, 2008 

השכלה

תואר שני (MBA) במנהל עסקים (התמחות במימון ובייזום עסקים), האוניברסיטה העברית בירושלים, 2006.
תואר ראשון (LL.B.) במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2006.
תואר ראשון (B.A) בהיסטוריה ובמדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2001.

שפות

עברית, אנגלית