• en

פיטר טיישב

עורך דין

פרופיל

פיטר הינו עורך דין במחלקה המסחרית ובמחלקת המיזוגים והרכישות.

פיטר מתמחה במשפט תאגידי ומסחרי, עסקאות מיזוג ורכישה, רגולציית שירותים פיננסיים ועסקאות מימון.

פיטר מייצג חברות ציבוריות ופרטיות, קרנות השקעה פרטיות וחברות הזנק בעסקאות מגוונות, וכן מספק ייעוץ תאגידי שוטף לתאגידים בכל שלבי ההתפתחות בנוגע למגוון רחב של סוגיות תאגידיות ומסחריות, לרבות בקשר עם הסכמים מסחריים.


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

ישראל, 2016

השכלה

תואר ראשון במשפטים (.LL.B), בהצטיינות, אוניברסיטת תל אביב, ישראל, 2015
תואר ראשון בניהול (.B.A), אוניברסיטת תל אביב, ישראל, 2015

ניסיון קודם

במהלך לימודיו שימש פיטר כעוזר הוראה במגוון קורסים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לרבות, בין היתר, משפט בינלאומי ומיזוגים ורכישות, וכן שימש כעוזר מחקר של מספר חוקרים מובילים בפקולטה. בנוסף, פיטר היה חבר מערכת, ולאחר מכן עורך, של כתב העת באנגלית של הפקולטה, Theoretical Inquiries in Law (TIL).

שפות

עברית, אנגלית, רוסית ובעל שליטה בסיסית בצרפתית.