• en

צביקה מרקס

עורך דין

פרופיל

צביקה הוא עורך דין במחלקת האנרגיה והתשתיות במשרד.

תחומי עיסוקו כוללים, בין היתר, ייצוג תאגידים מקומיים ובינלאומיים בפרויקטים של אנרגיה ותשתיות המבוצעים בישראל ומחוצה לה, ליווי עסקאות רכישת חשמל מוזל מיצרני חשמל פרטיים, ליווי עסקאות של הסבת מפעלים ורכישת גז טבעי, ליווי מיזמי אנרגיה בטכנולוגיה קונבנציונאלית, קוגנרציה וכן אנרגיה מתחדשת לאורך המיזם, לרבות הנפקת רישיונות, עריכת הסכמי הקמה (EPC), הסכמי תפעול ותחזוקה (O&M), הסכמי מיזוג ורכישה, מתן ייעוץ בתחום חיפושי הגז והנפט בישראל, ייצוג תאגידים ויזמים מול גופים רגולטוריים רלוונטיים וייצוג תאגידים במכרזי אנרגיה ותשתיות.


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

ינואר, 2018

השכלה

תואר ראשון (.LL.B) במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 2016

שפות

עברית, אנגלית