• en

רועי גרוס

שותף

פרופיל

רועי הוא שותף במחלקה המסחרית, המימון והבנקאות במשרד.

רועי מתמחה בתחום המימון ובעל ידע רב וניסיון מקצועי עשיר בייצוג הן של לווים והן של מלווים בעסקאות מימון מגוונות בישראל ובחו"ל. לאורך השנים האחרונות ייצג רועי את לקוחותיו בעסקאות מימון מורכבות ומשמעותיות ובכלל זאת עסקאות מימון רחבות היקף של קונצרנים מובילים במשק, עסקאות מימון נדל"ן בולטות, עסקאות מימון פרויקטים מסוג BOT/ PFI, עסקאות מימון חדשניות המצריכות יצירת פלטפורמות מימוניות מיוחדות ועוד. לרועי מומחיות מיוחדת בייצוג קונסורציום של מלווים מסוגים שונים (לרבות בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות מימון מגוונות) והוא בעל היכרות מעמיקה עם הרגולציה הבנקאית, המוסדית והחוץ-בנקאית.

בנוסף, מספק רועי ייעוץ משפטי לחברות פרטיות וקונצרנים שונים במגוון היבטים מסחריים, בעסקאות מסחריות ובנושאים תאגידיים שוטפים לאורך כל שלבי פעילותן

עסקאות אחרונות:

  • מימון מחדש של כלל פעילותה הבינלאומית של חברת נטפים בע"מ.
  • מימון רכישת מניות פי גלילות מאת קבוצת עזריאלי.
  • מימון בהיקף של כ-600 מיליון לחברת האוטובוסים מטרופולין.
  • מימון הקמת מגדלי המגורים של גינדי בשוק הסיטונאי בת"א במסגרת קונסרציום בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח.

 


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין, ישראל, 2010

השכלה

תואר ראשון במשפטים (LL.B), בהצטיינות, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2009
תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון ובחשבונאות, בהצטיינות יתרה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2010

ניסיון קודם

טרם הצטרפותו לפירמה, שימש רועי כעורך דין בכיר בתחום המימון במשרד עמית, פולק, מטלון ושות'.

 

פרסומים

 

 

שפות

עברית, אנגלית