• en

רעות גן

מנכ"לית

פרופיל

רעות משמשת כמנכ"לית המשרד


ביוגרפיה

חברות בלשכת עורכי הדין

2008

השכלה

תואר ראשון (LL.B) במשפטים (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב, 2007.
תואר שני (M.A) בלימודי עבודה (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב, 2011.