• en

פרו בונו

לצד מקצועיות בלתי מתפשרת, משרדנו שם דגש רב על מעורבות חברתית. משרדנו שם לעצמו למטרה לסייע לאוכלוסיות מוחלשות ולקדם ערכים בהם הוא מאמין, ובכלל זה הגנה על זכויות אדם, שוויון וחירויות הפרט. במסגרת זו, משרדנו מטפל במגוון תיקי פרו בונו שונים, הכוללים ייצוג של מעוטי יכולת בערכאות משפטיות ובפני ועדות ממשלתיות, וכן משרדנו משתתף בהתנדבויות בקרב אוכלוסיות מוחלשות. מדי שנה עשרות שותפים, עורכי דין ומתמחים לוקחים חלק בייצוג בתיקי הפרו-בונו ובהשתתפות בהתנדבויות השונות:

  • מחלקת הליטיגציה במשרדנו עובדת בשיתוף פעולה עם הקליניקה לקידום זכויות ניצולי שואה ואנשים בזקנה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ומייצגת פרו-בונו לקוחות ניצולי שואה ואנשים בזקנה. בתוך כך למשל, הקליניקה ומשרדנו מייצגים יחד מספר קשישות בתיק פירוק שמתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה, כנגד חברה שעשקה זקנים ולקוחות מוחלשים.
  • משרדנו מקיים התנדבות שבועית בקו הייעוץ של "שדולת הנשים" במסגרתו מעניקים עורכי דין מהמשרד ייעוץ משפטי טלפוני בנושאי זכויות נשים בעבודה.
  • ייצוג חולה במחלת ALS (מחלת ניוון שרירים) בהגשת בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לניתוקו ממכונת ההנשמה, על אף שהמקרה לא עמד בתנאי חוק החולה הנוטה למות. בפסק דין תקדימי ופורץ דרך אישר בית המשפט את ניתוק החולה ממכונת ההנשמה.
  • ייצוג חולי סרטן בפניות לוועדת החריגים של קופת החולים למימון תרופות מצילת חיים אשר הינן מחוץ לסל התרופות.
  • ייצוג אישה דלת אמצעים בתביעה בבית משפט השלום ובהליכי הוצאה לפועל שננקטו נגדה בעניין הפרת חוזה.
  • שיתוף פעולה עם הארגון הבינלאומי HIAS, ביחד עם משרדי עורכי דין גדולים נוספים, במתן סיוע משפטי למבקשי מקלט ופליטים ברחבי העולם במסגרת הליכי גירוש שננקטים נגדם.
  • כפר הנוער ימין אורד – השתתפות וסיוע בתחרויות דיבייט הנערכות בקרב תלמידי הפנימייה, אשר מרביתם עולים חדשים.
  • תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין בישראל שמטרתה מתן סיוע משפטי למיעוטי יכולת, במסגרתה העניקו עורכי הדין ממשרדנו סיוע משפטי ראשוני במגוון תחומים, כגון הוצאה לפועל, דיני נזיקין, דיני עבודה וכו'.
  • מצמצמים רווחים – השתתפות בתוכנית לחניכה אישית וליווי שוטף של צעירים מהפריפריה.
  • שיעור אחר – העברת שיעורים בנושאי משפט וחברה בבית ספר יסודי בדרום תל אביב.