• en

פרו בונו

לצד מקצועיות בלתי מתפשרת, משרדנו שם דגש רב על מעורבות חברתית. משרדנו שם לעצמו למטרה לסייע לאוכלוסיות מוחלשות ולקדם ערכים בהם הוא מאמין, ובכלל זה הגנה על זכויות אדם, שוויון וחירויות הפרט. במסגרת זו, משרדנו מטפל במגוון תיקי פרו בונו שונים, הכוללים ייצוג של מעוטי יכולת בערכאות משפטיות ובפני ועדות ממשלתיות, וכן משרדנו משתתף בהתנדבויות בקרב אוכלוסיות מוחלשות. מדי שנה עשרות שותפים, עורכי דין ומתמחים לוקחים חלק בייצוג בתיקי הפרו-בונו ובהשתתפות בהתנדבויות השונות.

הקליניקה ומשרדנו ייצגו יחד מספר קשישות בתיק פירוק שהתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה, כנגד חברה שעשקה זקנים ולקוחות מוחלשים והביאו להשבה של כ-700 אלף ₪ ללקוחות החברה.
משרדנו מייצג יחד עם הקליניקה דיירת במוסד סיעודי בתביעה של הדיירת ומשרד הבריאות נגד המוסד הסיעודי. בתביעה מתבקש בית המשפט לתת צו האוסר על המוסד הסיעודי לפנות את הדיירת ומטופלים סיעודיים אחרים מהמוסד.
עורכי דין ממשרדנו מייצגים מספר לקוחות מאוכלוסיות מוחלשות בהליכים משפטיים כנגד ארגונים וחברות שונות בעניינים חוזיים וצרכניים וכן בעניינים הנוגעים לדיני עבודה.
משרדנו מקיים התנדבות בקו הייעוץ של "שדולת הנשים" במסגרתו מעניקים עורכי דין מהמשרד ייעוץ משפטי טלפוני בנושאי זכויות נשים בעבודה.
משרדנו ייצג חולה במחלת ALS (מחלת ניוון שרירים) בהגשת בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לניתוקו ממכונת ההנשמה, על אף שהמקרה לא עמד בתנאי חוק החולה הנוטה למות. בפסק דין תקדימי ופורץ דרך אישר בית המשפט את ניתוק החולה ממכונת ההנשמה.
משרדנו ייצג חולי סרטן בפניות לוועדת החריגים של קופת החולים למימון תרופות מצילת חיים אשר הינן מחוץ לסל התרופות.
משרדנו ייצג אישה דלת אמצעים בתביעה בבית משפט השלום ובהליכי הוצאה לפועל שננקטו נגדה בעניין הפרת חוזה.
משרדנו מקיים שיתוף פעולה עם הארגון הבינלאומי HIAS, ביחד עם משרדי עורכי דין גדולים נוספים, במתן סיוע משפטי למבקשי מקלט ופליטים ברחבי העולם במסגרת הליכי גירוש שננקטים נגדם.
כפר הנוער ימין אורד – השתתפות וסיוע בתחרויות דיבייט הנערכות בקרב תלמידי הפנימייה, אשר מרביתם עולים חדשים.
תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין בישראל שמטרתה מתן סיוע משפטי למיעוטי יכולת, במסגרתה העניקו עורכי הדין ממשרדנו סיוע משפטי ראשוני במגוון תחומים, כגון הוצאה לפועל, דיני נזיקין, דיני עבודה וכו'.
מצמצמים רווחים – השתתפות בתוכנית לחניכה אישית וליווי שוטף של צעירים מהפריפריה.
שיעור אחר – העברת שיעורים בנושאי משפט וחברה בבית ספר יסודי בדרום תל אביב.