• en

בוררות וגישור

ההתמחות שלנו

ייצוג בהליכי בוררות וגישור הוא חלק מרכזי בפעילות מחלקת הליטיגציה במשרדנו. אנו מייצגים תאגידים ואנשי עסקים בהליכים אלטרנטיביים שונים ליישוב סכסוכים מסחריים מורכבים המתנהלים בישראל ומחוצה לה, ומסייעים ללקוחות המשרד למצוא פתרונות יעילים, ייחודיים ויצירתיים לסכסוכיהם העסקיים.

אנו מייצגים לקוחות בהליכי בוררות וגישור בתחומי משפט רבים ומגוונים בפני טריבונלים ישראלים, זרים ובין-לאומיים, לרבות הליכי ICC (International Chamber of Commerce). בין היתר, אנו מייצגים תובעים ונתבעים זרים הנוקטים הליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים בישראל, וכן מסייעים ללקוחות ישראלים בניהול בוררויות מחוץ לישראל במסגרת סכסוכים בינלאומיים.

שותפי המחלקה הם בעלי מומחיות ייחודית בכל הנוגע להליכי גישור והליכי בוררות מורכבים, בדגש על ניהול בוררויות עסקיות-מסחריות, בין כמייצגים ובין כבוררים ומגשרים.


ניסיון מייצג

  • ייצוג חברת אבן קיסר בבוררות בהיקף של כ-400 מיליון ש"ח.
  • ייצוג קונסורציום MTS, אשר זכה במכרז להקמה והפעלה של הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, בבוררות נגד המדינה.
  • ייצוג איש העסקים מוטי בן משה בבוררות בקשר לשליטה בקונצרן אי.די.בי בהיקף של כמיליארד ש"ח.
  • ייצוג חברת ממן בבוררות גדולה מול רשות שדות התעופה.
  • ייצוג בבוררות שהתנהלה בין יורשים של איש עסקים שפעל בתחום היהלומים בנוגע לעזבונו.
  • ניהול בוררות כערכאת ערעור על פסק בורר, בין שתי חברות בינלאומיות, שעניינו הפרה נטענת של הסכם ייעוץ.