• en

נדל"ן

ההתמחות שלנו

מחלקת הנדל"ן של משרד ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות' עוסקת בכלל תחומי המקרקעין, ובכלל זה: ייזום פרויקטים למשרדים ולמגורים, נדל"ן מניב, מרכזי קניות, התחדשות עירונית, דיור מוגן, מלונאות, תחנות דלק, קבוצות רכישה, תכנון ובניה ומימון נדל"ן.

בין לקוחות המחלקה נמנים חברות נדל"ן מהגדולות והמובילות בישראל, חברות נדל"ן מניב, בנקים, קרנות, חברות תשתית, יזמים פרטיים וגופים זרים הפועלים בתחום הנדל"ן בישראל.

מחלקת הנדל"ן הינה בעלת ניסיון רב ומייצגת את לקוחותיה החל מהשלבים המקדמיים של הפרויקט ועד להשלמתו, ובין היתר, עריכת בדיקות נאותות, ייעוץ במבנה העסקה, ליווי רכישת הקרקע, קידום הליכי תכנון ורישוי, התקשרויות עם קבלנים ויועצים, הקמת הפרויקט, שיווק, מכירות ורישום הזכויות. המחלקה מלווה את לקוחותיה בעסקאות נדל"ן מורכבות, בין היתר, עסקאות קומבינציה ותמורות, הסכמי שיתוף וייזום, הסכמי קבוצות רכישה, הסכמי מכר, הסכמי מימון נדל"ן, עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל, הליכי הזמנה להציע הצעות, מכרזים ועוד.

מחלקת הנדל"ן פועלת בסינרגיה עם המחלקות השונות של המשרד ובכללן מחלקות הליטיגציה, המסחרית, שוק ההון וההגבלים העסקיים, על מנת להעניק ללקוחותיה מעטפת שלמה לכלל ההיבטים הנוגעים לעסקאות הנדל"ן.

עסקאות נדל"ן

מחלקת הנדל"ן הינה בעלת ניסיון עשיר וידע רב בליווי יזמים, משקיעים, מוסדות פיננסיים ופרטיים בעסקאות נדל"ן מורכבות בתחומי הנדל"ן השונים.

המחלקה מעורבת בייצוג לקוחות, בהן חברות נדל"ן מהמובילות בישראל, בקשת רחבה של עסקאות נדל"ן, ובכלל זה פרויקטים למגורים, משרדים, מסחר, מרכזי קניות, מרכזים לוגיסטיים, תחנות תדלוק, בתי מלון, דיור מוגן, פרויקטי תשתיות ואנרגיה, הליכי הזמנה להציע הצעות ומכרזים, טיפול מול רשות מקרקעי ישראל ועוד.

מחלקת הנדל"ן מלווה את לקוחותיה בכל ההיבטים הקשורים בפרויקטי הנדל"ן השונים, החל מביצוע בדיקות נאותות, רכישת הזכויות בקרקע, ייעוץ בהתקשרויות עם קבלנים, יועצים ומתכננים, והכנה וליווי הסכמים לשיווק ומכירת הפרויקט, השכרתם ורישום הזכויות בקרקע.

המחלקה מלווה ומעניקה טיפול משפטי שוטף למספר מרכזי קניות, על כל הכרוך בכך ובכלל זה עריכת הסכמי שכירות, ניהול ועוד.

התחדשות עירונית- פינוי בינוי ותמ"א 38

מחלקת הנדל"ן הינה אחת ממחלקות הנדל"ן המובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית, הן בייצוג בעסקאות פינוי בינוי והן בייצוג בעסקאות תמ"א 38.

לעורכי הדין במחלקה, ניסיון מעשי, עשיר ומגוון בתחום ההתחדשות העירונית, אשר נצבר הודות לייצוג משפטי של דיירים, יזמים מהגדולים במשק ואף גופים פיננסיים המממנים עסקאות אלה, במסגרת עשרות פרויקטים של התחדשות עירונית.

במסגרת הייצוג המשפטי בתחום ההתחדשות העירונית ניתנת מעטפת כוללת לכל שלבי הפרויקט, החל משלבי התכנון המוקדם, ניהול מו"מ עד לגיבוש הסכם לחתימה, ליווי משפטי של הליכי התכנון בוועדות התכנון השונות עד לאישור התב"ע (ככל שנדרשת), ליווי הוצאת היתר הבניה, ליווי מול הגופים הפיננסיים המממנים את הפרויקט, המצאת ערבויות, ליווי במסירת הדירות החדשות ותיקון צו הבית המשותף.

דיור מוגן

מחלקת הנדל"ן הינה בעלת מומחיות וניסיון רב בייעוץ משפטי לחברות בתחום הדיור המוגן. מומחיות זו כוללת, ליווי יזמים בהקמה של פרויקטים בתחום הדיור המוגן החל משלב רכישת הקרקע ועד להפעלת בית הדיור המוגן. מתן ייעוץ וליווי משפטי שוטף, עריכת הסכמים (הסכמי פיקדון, מפקיד, דמי כניסה ושכירות), ניהול משא ומתן מול דיירים והסכמי יועצים.

נסיונה הרב של המחלקה כולל השתתפות בדיונים בכנסת בנושא חקיקת חוק הדיור המוגן ותיקוניו ועוד.

בנוסף, למחלקה ניסיון רב בייצוג דיירים פוטנציאליים טרם כניסתם לבית הדיור המוגן ובליווי הדיירים בביקורת החוזה, ניהול משא ומתן עם נציג בית הדיור המוגן ועד לחתימה על חוזה הדיור המוגן.

מימון נדל"ן

מחלקת הנדל"ן מטפלת בכלל היבטי המימון הקשורים לפרויקטי נדל"ן ובעלת ניסיון רב בליווי עסקאות מימון פרויקטי נדל"ן מורכבים, לרבות פרויקטים של התחדשות עירונית.

מחלקת הנדל"ן בעלת ניסיון בייצוג גופים פיננסים שונים בתחום מימון נדל"ן, לרבות ייצוג קרנות השקעה המתמחות במימון פרויקטי התחדשות עירונית.

מלונאות

מחלקת הנדל"ן מעניקה ליווי משפטי ללקוחות בתחום המלונאות על כל נגזרותיו.

למחלקה מומחיות וידע רב בליווי לקוחות בתחום המלונאות, הן לקוחות ישראליים והן מחו"ל, החל מהשלבים הראשונים של ההתקשרות העסקית, הסכמי רכישה, הסכמי הקמה, הסכמי ניהול, וכן בליווי שוטף, לרבות עריכת הסכמים מסחריים, הסכמים לשיתוף פעולה, זיכיונות, שיווק וכד'.

תכנון ובניה

מחלקת הנדל"ן ניסיון רב בליווי לקוחותיה בהיבטים שונים הנוגעים להליכי התכנון ובניה.

המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי ללקוחותיה בקידום הליכי תכנון ובניה, פיתוח והשבחה הנוגעים לפרויקטי נדל"ן שונים, החל משלב הייזום הראשוני של הפרויקט ועד להשלמת הליכי התכנון.


ניסיון מייצג

  • ייצוג חברת נדל"ן מהגדולות בישראל בעסקת קומבינציה להקמת מאות יחידות מגורים ושטחי מסחר.
  • ייצוג רשת תחנות דלק בהתקשרות לרכישת מספר תחנות דלק הכוללות חנויות נוחות ושטחי מסחר.
  • ייצוג חברת UPS בהקמה ושכירות של מרכז לוגיסטי הגדול והמתקדם ביותר של החברה, הכולל גם משרדים.
  • ייצוג יזם בבנייה ושיווק פרויקט מגורים יוקרתי של 68 יחידות דיור בשכונת בקעה בירושלים.
  • ייצוג חברת נדל"ן מובילה בהתקשרות בפרויקט פינוי-בינוי בפתח תקווה להקמת למעלה מ-1,000 יחידות דיור.
  • ייצוג חברת נדל"ן מובילה בהתקשרות בפרויקט פינוי-בינוי בחולון להקמת למעלה מ-1,000 יחידות דיור, מרכזי מסחרי ומלונאות.
  • ייצוג חברת נדל"ן מובילה במספר רב של פרויקטים מסוג תמ"א 38 (הריסה ובניה) באזור תל אביב, גבעתיים, חולון ורמת גן בהיקפים של מאות יחידות דיור.
  • ייצוג בנקים ומוסדות פיננסיים שונים במספר עסקאות למכירת נכסי נדל"ן.